دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

روزنامه نگاري پايه

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

روزنامه نگاري پيشرفته

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

روزنامه نگاري چند رسانه اي پايه

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

روزنامه نگاري چند رسانه اي پيشرفته

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

مديريت رسانه پايه

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

مديريت رسانه پيشرفته

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

گرافيك مطبوعاتي پايه

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

گرافيك مطبوعاتي پيشرفته

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

عكاسي ورزشي

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عكاسي پايه

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

عكاسي پرتره

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

عكاسي مستند

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

عكاسي تبليغاتي

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

عكاسي مد

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

عكاسي شهري

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

عكاسي خبري

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

عكاسي اسلامي

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

عكاسي معاصر

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عكاسي صحنه آرايي شده

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استيميت نويسي

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نور پردازي در عكاسي

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تبليغات

مدت: 160 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

برندينگ و تبليغات تجاري

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش زبان فارسي

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره‌ي نظري و عملي (روابط عمومي نوين علم و هنر شناخت مردم و برقراري ارتباط با آنان عصر شبكه‌هاي اجتماعي )

مدت: 28 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

(دكتر صبار)اس.ان.اِي: تحليل شبكه‌هاي اجتماعي

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

(دكتر امامي)مديريت رسانه هاي اجتماعي(كارگاه)

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

(دكتر امامي) توليد محتوا براي رسانه هاي اجتماعي (با تاكيد بر تلگرام)

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

(دكتر صبار) برندسازي از طريق شبكه‌هاي اجتماعي

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

(دكتر صبار) تهيه و تنظيم مطلب براي شبكه هاي اجتماعي( با تكيه بر روابط عمومي)

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

(دكتر صبار) شيوه‌هاي اقناع در عصر شبكه‌هاي اجتماعي

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

(دكتر صبار) مديريت جريان‌هاي مثبت و منفي در شبكه‌هاي اجتماعي

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

(دكتر صبار) تحليل ديدگاه مخاطبان از طريق بررسي محتواهاي آنلاين

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

(دكتر طاهري) مقاله نويسي خلاق

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

دكتر طاهري)د دوره ويراستاري و نشر

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام
موسسه رسانه مطبوعاتي دانش انديش آذر (آذر رسانه)

شبکه های اجتماعی