قوانین و مقررات

توصیه می شود قبل از ثبت نام قوانین و مقررات را بدقت مطالعه بفرمایید

قوانین انضباطی

دانش‌پذیران مؤسسه رسانه مطبوعاتی دانش اندیش آذر(آذر رسانه)

ماده 1- تعریف

منظور از مؤسسه رسانه مطبوعاتی دانش اندیش آذر که در این آیین‌نامه آذر رسانه نامیده می‌شود مؤسسه آموزشی غیردولتی است که طبق مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استناد مجوز شماره97 /403345 و شماره ثبت از اداره ثبت شرکت‌ها به شماره 46447 تشکیل شده است

دانش‌پذیر: هر فردی است که پس از ثبت نام در مؤسسه در یکی از رشته‌های اعلام شده این موسسه مشغول به تحصیل می‌شود.

ماده 2- کلیات

با توجه به قداست علم و اخلاق و محیط‌های آموزشی در شرع و جمهوری اسلامی ایران و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی دانش‌پذیر ها، کلیه دانش‌پذیر ها موظف هستند در طول زمان تحصیل در محیط مؤسسه از ارتکاب هر عملی که خلاف شان دانش‌پذیر باشد خودداری کند .

در این صورت براساس مفاد آیین‌نامه با وی رفتار خواهد شد.

ماده 3 _ترکیب اعضای کمیته انضباطی بدوی و چگونگی انتخاب آنها

1- مدیر مؤسسه بعنوان رئیس کمیته انضباطی

2- معاون مؤسسه به انتخاب مدیر مؤسسه

3- یک نفر از اساتید به انتخاب مدیر مؤسسه

4- دو نفر دانش‌پذیر به انتخاب مدیر مؤسسه

5- دبیر کمیته به انتخاب مدیر مؤسسه بدون حق رأی

جلسات کمیته انضباطی با حضور چهار نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با 3 رای موافق لازم‌الاجراست.

احکام کمیته مرکزی با ابلاغ دبیر کمیته ابلاغ‌ می‌شود.

 

ماده 4- حدود و اختیارات وظایف کمیته‌ی انضباطی :

الف ) رسیدگی به جرائم عمدی دانش‌پذیران که در داخل مؤسسه اتفاق‌افتاده است .

ب) رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری مانند

1- تقلب در امتحان

2- فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان

3- ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه‌های مؤسسه شود.

4- ایراد خسارت به اموال مؤسسه

5- دادن اطلاعات خلاف یا کتمان واقعیت نسبت به خود یا دیگران

6- توهین به شِعائر - ارتکاب اعمال بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران

7- ایجاد بلوا و آشوب در محیط مؤسسه

تنبیهاتی که با حکم کمیته انضباطی مؤسسه اعمال می‌شود:

1- احضار و تذکر شفاهی

2- اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانش‌پذیر

3- اخطار کتبی با درج در پرونده دانش‌پذیر

4- توبیخ کتبی و درج در پرونده دانش‌پذیر

5- دادن نمره 25 صدم در دروس مربوط به تخلف

6- دریافت خسارت از دانش‌پذیر در مواردی که منجر به ایجاد ضرروزیان به مؤسسه شود .

7- منع موقت از ادامه تحصیل در مؤسسه

ماده 5- این آییننامه در پنج ماده تنظیم و 19 بند بهتصویب مؤسسه رسیدگی و قابلیت اجرا را دارد .

آیین‌نامه آموزشی مؤسسه رسانه مطبوعاتی دانش اندیش آذر

شرایط ورود و نام نویسی:

1- پذیرش مقررات موسسه

2-پرداخت شهریه بر اساس ضوابط مؤسسه

3-نظام آموزشی در مؤسسه مبتنی بر نظام ساعتی است

4-در نظام ساعتی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می‌شود و قبولی یا عدم قبولی دانش‌پذیر در یک درس به همان درس محدود می‌باشد.

5-یک واحد نظری تعداد درسی است که مفاد آن طی 8جلسه4ساعتی آموزش داده می‌شود این زمان برای هر واحد درس عملی و کارگاهی 32 ساعت است.

ثبت نام مالی

ثبت نام مالی نیز طبق جدول زمان‌بندی اعلام شده از سوی مؤسسه است و در صورت عدم ثبت‌نام مالی در موعد مقرر با توجه به عدم تکمیل فرایند و قطعیت ثبت‌نام از ورود دانش‌پذیر به مؤسسه جلوگیری به عمل خواهد آمد.

فرآیند ثبت نام مالی

دانش‌پذیر قبل از انتخاب رشته و واحدها با مراجعه به امور مالی از طریق سایت با مراجعه حضوری به دفتر مؤسسه  و اطلاع از میزان شهریه مصوب مبلغ شهریه به شماره حساب  3855 2160 9973 6037 بانک ملی ایران واریز نماید.

دانش‌پذیر پس از واریز شهریه ترم به حساب مربوطه لازم است مشخصات کامل خود را در سایت یا مراجعه حضوری در فرم ثبت نام درج و اصل فیش یا کد پیگیری واریزی را تحویل امور مالی مؤسسه نماید .

ارزیابی تحصیلی دانش‌پذیر  :

ارزیابی تحصیلی دانش‌پذیر در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس میزان حضور و فعالیت دانش‌پذیر در کلاس انجام تکالیف محوله نتیجه امتحان صورت می‌گیرد معیار ارزیابی نمره است و نتیجه ارزیابی دانش‌پذیر در فاصله بین صفر تا 20 قرار می‌گیرد و اعطای مدرک بین نمره 20، 19 ،18 با درجه عالی  15، 16 ،17 خیلی خوب ، 12و 13، 14 خوب محاسبه و پس از تأیید مسئول آموزش جهت صدور مدرک پایان دوره به مدیر مؤسسه ارائه خواهد شد .

حداقل نمره قبولی در هر درس 12 می‌باشد دانش‌پذیری که در هر یک از دروس  حداقل نمره قبولی را کسب نکند برای صدور مدرک نیازمند به تکرار آن درس پس از انجام مراحل ثبت نام می‌باشد.

نتایج امتحانات هر درس باید حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ برگزاری امتحان آن درس به مسئول آموزش مؤسسه اعلام گردد.

تبصره: نمره امتحانی پس از اعلام نهایی به اداره آموزش واحد مؤسسه مطلقاً قابل تغییر نیست میانگین کل نمرات دانش‌پذیر در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد تا مدرک تحصیلی در رشته مربوطه دریافت کند.

توصیه‌های لازم برای دانش‌پذیران:

1- حفظ حرمت استادان و پیشکسوتان و رعایت موازین اخلاقی در محیط مؤسسه که نشان‌دهنده رشد شخصیت دانش‌پذیران می‌باشد بنابراین شایسته است در نهایت خلوص رفتار کنید.

2- رعایت نظم و انضباط و توجه به مقررات ویژه مؤسسه، بنابراین به توصیه‌های کارکنان آموزش و مدیریت محترم در تمام مراحل توجه فرمایید.

3- ثبت‌نام و انتخاب رشته و واحدها در محدوده تقویم مؤسسه الزامی است.

4- تا زمانی که امور مالی مؤسسه پرداخت شهریه را تأیید ننماید ثبت نام و انتخاب رشته و واحدهای دانش‌پذیر قطعی نبوده و هیچ گونه حقی برای او ایجاد نمی‌نماید .

5- همراه داشتن برگه انتخاب رشته و واحدهای درسی در همین سال بایستی به تأیید امور مالی برسد.

6- به کلیه دانش پذیر ها  کارت‌شناسایی کددار صادر می‌گردد که موکدا تاکید می‌گردد به محض مفقود شدن کارت بلافاصله مراتب را به صورت کتبی با ذکر زمان مفقودی به مسئول آموزش مؤسسه اطلاع دهد .

دانش‌پذیر موظف است هر گونه تغییر در شناسنامه، محل سکونت محل کار یا شماره تلفن ثابت یا همراه در دسترس را به امور آموزش مؤسسه اطلاع دهد . و بدیهی است در صورت عدم اطلاع، مسئولیت هر گونه عواقب  ناشی از آن بر عهده شخص دانش‌پذیر می‌باشد.

    

موسسه رسانه مطبوعاتي دانش انديش آذر (آذر رسانه)

شبکه های اجتماعی